YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Su Verimliliği Çalışmaları

Su Verimliliği Çalışmaları

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mevcut ve yeni yapılarımızda su verimliliğini arttırma politikası gereği esaslı çalışmalar yapmaktadır.

Su kaynaklarının korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla tasarım ve uygulamaları hayata geçirilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde tüm yapılarımızda aşağıdaki standartları uygulamayı amaç edinmektedir;


-Her damla suyun bile tekrar kullanımını sağlamak.
-Çevre dostu, yeşil ürünler tercih etmek.
-Pek çok tasarruf tedbirlerine ait uygulamalar daha planlama aşamasında iken araştırmak.
-Pis su hatları siyah ve gri su hattı olarak iki ayrı hat halinde yapılarak büyük ölçüde tasarruf sağlamak.
-Tesislerde daha az su tüketecek veya tamamen susuz çalışan kuru üretim teknolojileri, sistemleri ve prosesleri tercih etmek.
-Kirliliğin kaynağında önlenmesini ve kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayan teknolojiler (Proses optimizasyonu, atık geri kazanımı, yenilenebilir enerji, vb.) kullanmak.
-Daha az kirleten ve kaynak tüketen çevre dostu ürünler (Biyoplastikler, su bazlı boyalar)kullanmak.
-Su sistemleri ve hatlarındaki otomasyon oranı arttırmak.
-Doğa ve çevre ile uyumlu malzeme seçimini çevreci yaklaşımlar ile uygulanmasını sağlamak.
-Tükenme tehlikesi olmayan ve mümkün olduğunca yakın mesafelerdeki kaynaklardan temin edilen malzemelerin tercih edilmesini sağlamak.

Bu amaçla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi pilot uygulama alanı olarak belirlenmiş ve yağmur suyu depolama çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile yağmur suyunun gerekli aşamalardan geçirilerek peyzaj sulamasında kullanılması amaçlanmıştır. Bu sayede yılda 100 ton su tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Pilot uygulamanın öncü olması beklenerek bütün kampüste bu uygulamaların hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Düzenleme Tarihi: 31 12 2020